Paslaugų naudojimosi taisyklės

 • Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-19
Sutarties esmė
 • Ši paslaugų teikimo sutartis yra sudaroma tarp paslaugos tiekėjo MB „Wepack LT“ (toliau – Tiekėjas) įmonės kodas 305943463 registracijos adresas Žalioji g. 2-6, Grigiškės, LT-27102 Vilnius ir Kliento. Klientas, registruodamasis tinklapyje WePack.lt sutinka su šiomis naudojimosi taisyklėmis be išimčių.
 • Klientas sutinka su šia sutartimi ir sutartis laikoma galiojančia nuo momento kai Klientas pažymi punktą varnele, jog sutinka su šiomis naudojimosi taisyklėmis.
 • Situacijos, kurios nėra aptartos Naudojimosi taisyklėmis, sprendžiamos bendru Kliento ir Tiekėjo sutarimu, o nepavykus susitarti LR įstatymų ir teisės aktų numatyta tvarka.
Asmens duomenų tvarkymas
 • Kliento asmens duomenys naudojami tik Tiekėjo ir Kliento sandorio tikslams pasiekti.
 • Tiekėjas tvarkydamas duomenis vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 ir visais tiesiogiai taikomais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.
 • Kliento asmens duomenys ir viskas kas su jais susiję negali būti ir nebus viešinami.
Kliento teisės ir pareigos
 • Klientas įsipareigoja apmokėti už suteiktas paslaugas tinklapyje esančiais būdais.
 • Klientas, naudodamasis Tiekėjo paslauga „Prekių atvežimas“ kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, nuo tada kai prekė pasiekė Lietuvos sandėlį sumokėti už atliktą paslaugą ir atsiimti prekę arba nurodyti prekės pristatymo adresą ir būdą bei jį apmokėti.
 • Prekės, kurios yra Tiekėjo sandėlyje daugiau kaip 15 darbo dienų, o Klientas yra tinkamai apie tai informuotas ir nesiima jokių veiksmų prekę atsiimti, bus apmokęstintos 16eur/mėn už 1m3 sandėliavimo mokesčiu.
 • Klientas privalo pateikti teisingus duomenis apie produktus bei pristatymą.
 • Klientas įsipareigoja, jog į Tiekėjo sandėlius nebus siunčiamos prekės, kurios draudžiamos sandėliuoti, turėti ar siųsti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir išvežti iš Lenkijos pagal toje šalyje galiojančius teisės aktus. Jeigu Tiekėjas randa draudžiamų prekių, jis jas išsiunčia atgal, o Klientui apriboja galimybę naudotis Tiekėjo paslaugomis. Tiekėjas neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtas siuntas su draudžiamais gabenti daiktais ir pasilieka teisę bet kurioje pristatymo stadijoje atidaryti siuntą ir patikrinti turinį bei sutarties iš Kliento pusės nesilaikymo atveju imtis atitinkamų veiksmų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Esant tokiam atvejui, pinigai Klientui nebus grąžinami, o Klientas privalo padengti visas išlaidas ir patirtus nuostolius susijusius su šiuo įvykiu.
 • Visi paketai siunčiami Tiekėjui, privalo turėti Pirkimo-Pardavimo dokumentą prie siuntos (prideda Pardavėjas). Tuo atveju, kai tokio dokumento nėra, o pervežimo metu Tiekėjas dėl šios priežasties patiria žalą, Klientas tą žalą padengia.
 • Prekės atkeliaujančios į Tiekėjo sandėlius turi būti apmokėtos. Tiekėjas atsisako priimti neapmokėtas siuntas Lenkijos sandėliuose.
 • Klientas supranta ir sutinka, kad elektroniniu paštu jam būtų siunčiama informacija apie siuntas ir jų atnaujinimus, bei Tiekėjo naujienas.
 • Jeigu Tiekėjas gavo pažeistas prekes, jis perduoda informaciją apie pažeistą paketą Klientui kai jos atvyksta į Vilniaus sandėlį.
 • Klientas įsipareigoja paslaugomis naudotis sąžiningai.
 • Klientas įsipareigoja teisingai nurodyti Tiekėjo sandėlio adresą. Tiekėjas neatsako už siuntas, kurios išsiųstos nenurodžius WP raidėmis prasidedančio kodo arba su neteisingu sandėliu adresu.
Tiekėjo teisės ir pareigos
 • Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes į Lietuvą Klientui arba pagal Kliento nurodymus jeigu Klientas laikosi šiose taisyklėse nurodytų punktų.
 • Tiekėjas įsipareigoja saugoti Kliento konfidencialią informaciją apie asmens duomenis ir siuntas, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.
 • Tiekėjas nėra atsakingas už siuntas, kurios nėra pristatytos.
 • Tiekėjas nėra atsakingas už siuntos pažeidimus ir apgadinimus.
 • Tiekėjas įsipareigoja apie išoriškai matomus pažeidimus nedelsiant informuoti Klientą pateikiant siuntos pažeidimų nuotraukas.
 • Tiekėjas neprisiima atsakomybės už netinkamai supakuotas prekes ir jų pažeidimus, taip pat už temperatūrų pokyčiams neatsparias prekes. Tokios prekės privalo būti tinkamai supakuotos ir pažymėtos tinkamais lipdukais/ženklais.
 • Tiekėjas neprisiima atsakomybės už kurjerių atliktus pažeidimus, tačiau gali jiems teikti pretenzijas.
 • Tiekėjas pasilieką teisę tikrinti siuntas jeigu kyla įtarimas, kad prekės draudžiamos arba pataisyti pakuotes, jeigu jos stipriai pažeistos.
Mokėjimai už paslaugas
 • Už paslaugas Tiekėjui Klientas moka WePack.lt tinklapyje arba pavedimu pagal elektroniniu paštu pateiktą sąskaitą faktūrą.
 • Tiekėjas suteikia galimybę verslo Klientui iš anksto apmokėti būsimas paslaugas įsinešant pinigų į paskyros balansą. Balanso papildymas užskaitomas ir PVM sąskaita faktūra išrašoma iš karto apmokėjus pasirinktą sumą.
 • Balanso likutį ir juo apmokėtas paslaugas verslo Klientas mato savo WePack.lt paskyroje.
 • Tiekėjas, suteikęs papildomą paslaugą, turi teisę nuskaičiuoti papildomos paslaugos vertei lygią sumą nuo balanso likučio.
 • Balanso likutis Klientui negali būti grąžinamas. Balansas skirtas apmokėti WePack.lt teikiamas paslaugas. Klientas, apmokėdamas balanso papildymą, sutinka, kad įnešta suma bus skirta WePack paslaugoms apmokėti ir negalės būti grąžinama.
Siuntų grąžinimai atgal tiekėjui
 • Tiekėjas gali išvežti siuntinius atgal į Lenkiją ir atiduoti kurjeriui, jog siuntos būtų pristatytos Lenkijos adresu. Klientas įsipareigoja būti apie tai pranešęs tam, kas gražinimą prekę gauna. Siuntos vežimas atgal į Lenkiją nėra apmokęstinamas.
Ginčai
 • Visi ginčai sprendžiami susisiekus su tiekėju. Tiekėjas atsako į pateiktas pretenzijas per 10 darbo dienų.
 • Visi kilę ginčai, kurių nepavyksta išspręsti taikiai, sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka.